Database doorzoeken

Tips voor geavanceerd zoeken

 • Voer zoektermen in, gescheiden door spaties, bv. 'stijgende weg'
 • Gebruik OR (in hoofdletters) indien één van de woorden volstaat, bijvoorbeeld Parlement OR Senaat
 • Gebruik aanhalingstekens als je een exacte woordvolgorde zoekt, bv. "Raad van State"
 • status: om te zoeken op basis van de status, of de historische status van een verzoek, zie de tabel met statussen verderop.
 • variety: om bepaalde elementen die je wil zoeken te selecteren, zie de tabel met variaties verderop.
 • requested_from:home_office om alle verzoeken aan een specifieke overheidsinstantie te zoeken typ je de naam zoals in de URL.
 • requested_by:julian_todd om alle verzoeken door een specifieke gebruiker van de site te zoeken typ je de naam zoals in de URL.
 • commented_by:tony_bowden om opmerkingen van een andere gebruiker van de site te zoeken, typ je de naam zoals in de URL.
 • request: om je zoekactie te beperken tot een specifiek Wob- of Woo-verzoek. Typ de titel zoals in de URL.
 • filetype:pdf om alle berichten met pdf-bijlagen te vinden. Of probeer een van deze: csv txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Vul 01/01/2008..14/01/2008 in om alleen resultaten over de eerste twee weken van januari 2008 weer te geven.
 • tag:charity om alle overheidsinstanties of verzoeken met een bepaalde tag te tonen. Je kunt meerdere tags, en tagwaardes meegeven, bijvoorbeeld tag:openlylocal EN tag:financial_transaction:335633. Let op dat standaard elke tag aanwezig kan zijn. Je moet expliciet EN toevoegen als je alleen resultaten die aan alle tags voldoen wilt zien.
 • request_public_body_tag:charity om alle verzoeken aan overheidsinstanties met dezelfde label te vinden.
 • Lees meer overadvanced search operators, zoals proximity and wildcards.

Tabel met de statussen

Alle opties hieronder kunnen status of latest_status voor de dubbele punt gebruiken. Bijvoorbeeld, status:niet_in_het-bezit komt overeen met verzoeken die altijd gemarkeerd staan als "informatie die niet in het bezit is van de overheidsinstantie" ; latest_status:niet_in_het_bezit komt enkel overeen met verzoeken die momenteel gemarkeerd staan als "informatie niet in het bezit van de overheidsinstantie".

status:waiting_responseIn afwachting van een reactie van de overheidsinstantie
status:not_heldDe overheidsinstantie beschikt niet over de informatie waar om verzocht is
status:rejectedDe overheidsinstantie heeft het Woo-verzoek geweigerd of afgewezen.
status:partially_successfulHet verzoek is deels beantwoord
status:successfulAlle gevraagde informatie is ontvangen
status:waiting_clarificationDe overheidsinstantie vraagt om verduidelijking van een deel van het Woo-verzoek.
status:gone_postalDe overheidsinstantie wil dit verzoek per post beantwoorden of heeft dat al gedaan.
status:internal_reviewIn afwachting van een beslissing op bezwaar door de overheidsinstantie inzake hun besluit op dit verzoek
status:error_messageFoutmelding zoals: verkeerd afgeleverd
status:requires_adminVreemd antwoord, vereiste aandacht van de de Woo-Knop beheerders
status:user_withdrawnDe verzoeker heeft om een of andere reden dit verzoek laten zitten.

Tabel van de veschillende soorten

Alle opties hieronder kunnen voor de dubbele punt variety of latest_variety gebruiken. Bijvoorbeeld, variety:sent komt overeen met verzoeken die ooitverstuurd zijn; latest_variety:sent komt overeen met verzoeken die momenteel als verzonden gemarkeerd staan.

variety:sentOorspronkelijk verstuurd verzoek
variety:followup_sentFollow-up bericht verstuurd door de indiener
variety:responseAntwoord van een overheidsinstantie
variety:commentOpmerking geplaatst bij het verzoek
variety:authorityEen overheidsinstantie
variety:userEen gebruiker van de Woo-Knop