College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA)

Een overheidsinstantie

Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop

Er heeft nog niemand een Woo-verzoek ‚Äč‚Äčingediend bij College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) via de Woo-Knop.