Gemeente Alblasserdam

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren,   U heeft gevraagd of de gemeente Alblasserdam naast de Apv nog aanvullende regels heeft over sekswerk.   Zoals...
Nogmaals hierbij de stukken   Van: Madhar-Khealiram, FS (Fauzia) Verzonden: woensdag 1 juli 2020 12:17 Aan: 'request-48-13164983(@wob-knop.nl' O...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?