Gemeente Alkmaar

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Alkmaar aan Sinsia van Kalkeren op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte mevrouw, Op woensdag 30 november hebben wij uw verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna; WOO) per e-mail ontvangen. U verzoekt de v...
Heer/mevrouw, In antwoord op uw verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten te ontvangen, verwijs ik u naar de bijlage van...
Geachte heer / mevrouw, Uw e-mail gericht aan de gemeente Alkmaar is in goede orde ontvangen en is doorgezonden naar de behandelende afdeling. U z...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?