Gemeente Alkmaar

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Heer/mevrouw, In antwoord op uw verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten te ontvangen, verwijs ik u naar de bijlage van...
Geachte heer / mevrouw, Uw e-mail gericht aan de gemeente Alkmaar is in goede orde ontvangen en is doorgezonden naar de behandelende afdeling. U z...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?