Gemeente Almelo

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Almelo aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand ontvangt u het besluit op het door u per e-mail ingediende Wob-verzoek d.d. 2 juni 2020 met bijbehorende bijlagen. K...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?