Gemeente Altena

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Geachte heer Folmer, In reactie op uw mail van 4 augustus jl.over de behandelingsduur van uw Woo-verzoek verwijs ik u naar de brief die wij u op 5 j...
besluitvorming woningbouw voormalige gymzaal Vlietstraat
Antwoord van Gemeente Altena aan B.A. den Toom op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte heer Den Toom,   In vervolg op ons telefonisch onderhoud van hedenochtend stuur ik u bijgaande brief. Ik verwijs u naar de inhoud hier van...
Geachte mevrouw Hamming,  Bijgevoegd ontvangt u onze beslissing (met bijlagen) op uw Wob-verzoek. Met vriendelijke groet,   Team Bestuursonders...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?