Gemeente Altena

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Aanvraag omgevingsvergunning glastuinbedrijf en huisvesting arbeidsmigranten Middenweg Andel
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Altena door A. van Herwijnen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte Gemeente Altena, Met alle respect, maar het was (via WOO-knop) duidelijk een WOO-verzoek (dus niet een verzoek WOB). U had binnen 4 weken moe...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Altena door Sinsia van Kalkeren op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?