Gemeente Ameland

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heb ik uw e-mail, betreffende een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, ontvan...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?