Gemeente Amersfoort

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Document over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnu R315 b
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Amersfoort door Annika op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte Gemeente Amersfoort, Ik begrijp dat mijn WOB-verzoek over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnummer R315b is uitgesteld. D...
Verklaring en bewijs van beschikking 0702221232055573
Verzoek verzonden aan Gemeente Amersfoort door Annika op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Amersfoort, 8 maart 2022 Geachte Gemeente Amersfoort, Hierbij dien ik een WOB-verzoek in om de verklaring en het bewijs van beschikking 07022212320...
Keukentafelgesprekken die zonder aanwezigheid van de client zelf plaatsvinden
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Amersfoort door A.J. van Zanten op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, Om een vermijdbaar bezwaarschrift te voorkomen maak ik u hier, wellicht te...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?