Gemeente Amersfoort

Een overheidsinstantie

9 Woo-verzoeken
Beleid Tozo 2
Verzoek verzonden aan Gemeente Amersfoort door NML Jansen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Aangezien ik een bedrag terug moet betalen voor de Tozo 2 wil ik graag het beleid inzien. Eerder heb ik gebeld met de gemeente Amersfoort inzake een st...
Beleid Tozo 1
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Amersfoort door NML Jansen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

De eerste wettelijke termijn van 4 weken is (ruim) verstreken zonder dat ik een uitstelbrief/ email heb ontvangen. Bij deze dan ook mijn verzoek om ee...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Amersfoort door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Document over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnu R315 b
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Amersfoort door Annika op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Ik begrijp dat mijn WOB-verzoek over het parkeerbeleid aangaande de beleidslijn boetes Feitnummer R315b is uitgesteld. Dat vind ik jammer. Ik hoop dat...
Verklaring en bewijs van beschikking 0702221232055573
Verzoek verzonden aan Gemeente Amersfoort door Annika op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Amersfoort, 8 maart 2022 Hierbij dien ik een WOB-verzoek in om de verklaring en het bewijs van beschikking 0702221232055573 in te kunnen zien. Mijn...
Keukentafelgesprekken die zonder aanwezigheid van de client zelf plaatsvinden
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Amersfoort door A.J. van Zanten op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, Om een vermijdbaar bezwaarschrift te voorkomen maak ik u hier, wellicht te...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?