Gemeente Amersfoort

Een overheidsinstantie

9 Woo-verzoeken
Geachte heer/ mevrouw,   De indiener van het wob verzoek heeft per e-mail van 16 september 2021, deze ingetrokken.   Met vriendelijke groet,...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?