Gemeente Apeldoorn

Een overheidsinstantie

18 Woo-verzoeken
Molenstraat centrum
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Bauke de jong op .

In afwachting van een antwoord.

Graag ontvang ik de verslagen van overleg gemeente met zorginstelling Klein Geluk, over het ( mede) gebruik van de nieuw te bouwen woningen aan de Mole...
Opvragen functie gewezen gemeente ambtenaar
Antwoord van Gemeente Apeldoorn aan A. Claassen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste Alex Claassen,   In de bijgevoegde brief geven wij aan waarom uw Woo-verzoek niet op een juiste wijze bij ons is ingediend. In onze brief ge...
Keuze digitale weg Woo-verzoeken
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Apeldoorn door Stichting SPOON op .

In afwachting van interne heroverweging.

[gezien de aard van het geschil dat ten grondslag ligt aan deze bezwaarprocedure, volgt tevens een exemplaar van dit bezwaarschrift per post] Geachte...
Rittenregistratie Circulus Apeldoorn
Antwoord van Gemeente Apeldoorn aan M.J.Meijers op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte heer/mevrouw,   Hedenmorgen ontving ik via een collega die het emailadres [1] [Gemeente Apeldoorn vraag e-mailadres] in beheer heeft een W...
Financiële gegevens van gemeente Apeldoorn rittenregistratie
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door M.J.Meijers op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Aangezien u tot op heden weigert, de rittenregistratie van Circulus lokatie afvalplein Schapendoesweg aan te leveren en daarvoor allerlei uitvluchten/...
Advies verkeerskundige bij uitweg op een kruising - vergunning WABO D22-029711
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

De Woo knop herinnert ons eraan, dat u niet op tijd de opgevraagde informatie heeft verstrekt. U bent inmiddels in gebreke. Kunt u aangeven wat da...
BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen
Dien een bezwaarschrift in bij Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

In afwachting van interne heroverweging.

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt. Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'BEOORDELINGSFORM...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
95 % zwartgelakt ontvangen. Uit het tabelletje dat er nog in stond kon je zo al opmaken dat het VALS was ingevuld teneinde een onjuist besluit te gunne...
BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen vijf wabonrs
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D21/027652, D20/023861, D22/028983, D21/028521, D...
BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D16/012450 en D17/015605 en D18/018444 Wilt u...
BEOORDELINGSFORMULIEREN en VIER OGEN verslagen
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

BEOORDELINGSFORMULIEREN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING UITRIT en de VIER OGEN verslagen bij wabonummers D16/012450 , D17/015605 en D18/018444 Wilt u d...
Aanpassing APV 2:12 gemeente Apeldoorn
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Betreft: Woo-verzoek documenten en overwegingen ten grondslag liggend aan wijziging in oktober 2020 van de APV artikel 2:12 van de gemeente Apeldoorn....
verslag VIER OGEN principe - foute vergunning - vriendjespolitiek - wabo D22-029711
Verzoek verzonden aan Gemeente Apeldoorn door Theo Rijkenhuizen op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Wilt u op basis van de Woo het document/verslag van het VIER OGEN principe bij besluit wabo D22-029711 openbaren en ons toesturen. Hieronder een aandui...
In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:11 lid 3 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen en motivatie daarvan op basis van de Woo open...
Betreft: Woo-verzoek BEOORDELINGSFORMULIER AANVRAAG OMGEVINGSFORMULIER UITRIT van Afdeling Omgevingsadvies en Vergunningen m.b.t. Wabonummer: D22/02971...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Apeldoorn aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste heer, mevrouw, Bedankt voor uw e-mail. Wij hebben deze ontvangen. Wij doen ons uiterste best om zo snel mogelijk op uw e-mail te reageren. O...
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw vragen over ons prostitutiebeleid. In de bijlagen treft u de antwoorden aan. Als u nog meer vragen heeft, kunt u...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?