Gemeente Apeldoorn

Een overheidsinstantie

18 Woo-verzoeken
Geachte heer Staal, Bedankt voor uw vragen over ons prostitutiebeleid. In de bijlagen treft u de antwoorden aan. Als u nog meer vragen heeft, kunt u...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?