Gemeente Appingedam

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, In onderstaande e-mail verzoekt u informatie op grond van de Wob. Een Wob-verzoek kan echter niet per e-mail worden ingediend...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?