Gemeente Assen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming, Hartelijk dank voor uw e-mail van 2 juni waarin u een Wob-verzoek doet inzake geheimhouding procedure en geheime documenten....
Geachte heer Staal, Hartelijk dank voor uw e-mail van 28 februari waarin u een WOB verzoek indient. Het college heeft besloten om de elektronische we...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?