Gemeente Asten

Een overheidsinstantie

5 Woo-verzoeken
Overzicht kosten inhuren externe juridische hulp
Antwoord van Gemeente Asten aan J Leenen op .

Afgewezen

    Beste heer/mevrouw Leenen,   Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage. Met vriendelijke groet,   PER E-MAIL J. Leenen [Wob #475 e-mai...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Asten aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

          Met vriendelijke groet,​ JM (Mieke) van Bree Algemeen Medewerker DIV Team Dienstverlening [1][IMG] Koningsplein 3, 5721 GJ  Ast...
Stoeptegels asten
Antwoord van Gemeente Asten aan harriette tinnemans op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Zie bijlage   Gemeente Asten   Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten Postbus 290, 5720 AG  Asten T ‑ (0493) 671 212 F ‑ (0493) 671 213 E ‑ [mailadre...
          Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van de Wet openbaarheid van...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?