Gemeente Asten

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Stoeptegels asten
Antwoord van Gemeente Asten aan harriette tinnemans op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Zie bijlage   Gemeente Asten   Koningsplein 3, 5721 GJ  Asten Postbus 290, 5720 AG  Asten T ‑ (0493) 671 212 F ‑ (0493) 671 213 E ‑ [mailadre...
Overzicht kosten inhuren externe juridische hulp
Antwoord van Gemeente Asten aan J Leenen op .

In afwachting om gelabeld te worden.

    Beste heer/mevrouw Leenen,   Ik verwijs kortheidshalve naar de bijlage. Met vriendelijke groet,   PER E-MAIL J. Leenen [Wob #475 e-mai...
          Beste mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van de Wet openbaarheid van...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?