Gemeente Baarle-Nassau

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Informatie over betalingen aan leveranciers
Antwoord van Gemeente Baarle-Nassau aan Jean-Philippe Chakbazof op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij deel ik u mede, dat uw email is ontvangen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centr...
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Baarle-Nassau aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Hierbij deel ik u mede, dat uw email is ontvangen. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centr...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 is uw e-mail met uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen.  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?