Gemeente Baarle-Nassau

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni 2020 is uw e-mail met uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) ontvangen.  ...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?