Gemeente Baarn

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Op 3 juni 2020 ontvingen wij van u een e-mail. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (verder: de Wob) vraagt u om...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?