Gemeente Barneveld

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Barneveld aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw,    Wij hebben uw mail ontvangen en gaan er mee aan de slag. Wij kunnen nog niet aangeven wanneer u een inhoudelijke reactie...
Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is door ons ontvangen en wordt, afhankelijk van de inhoud, zonodig geregistreerd en naar de vakafdeling doorgestuurd t...
Geachte mevrouw Hamming, Wij hebben per post geen Wob-verzoek van u ontvangen binnen de gestelde termijn zoals hieronder aangegeven. Gelet hierop ste...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?