Gemeente Barneveld

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte heer/mevrouw, Uw e-mail is door ons ontvangen en wordt, afhankelijk van de inhoud, zonodig geregistreerd en naar de vakafdeling doorgestuurd t...
Geachte mevrouw Hamming, Wij hebben per post geen Wob-verzoek van u ontvangen binnen de gestelde termijn zoals hieronder aangegeven. Gelet hierop ste...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?