Gemeente Beek

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste heer, mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief op d.d. 02/06/2020 inzake: WOB-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?