Gemeente Beekdaelen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Beekdaelen aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte mevrouw Van Kalkeren,   In de bijlage treft u de beslissing op uw Woo verzoek aan alsmede in vier delen de APV Beekdaelen.   Met vrien...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. hebben wij een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) van u ontvangen. Bijgevoegd t...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?