Gemeente Berg en Dal

Een overheidsinstantie

1 vraag
Beste mevrouw Hamming,   Wij hebben uw Wob-verzoek dat u heeft ingediend via de ‘Wob-knop’ ontvangen.   Het indienen van verzoeken op grond va...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?