Gemeente Berg en Dal

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Op 1 november jl. heeft u ons een e-mail gestuurd. In uw e-mail verzoekt u ons aan te geven of er, naast hetgeen in hoo...
Beste mevrouw Hamming,   Wij hebben uw Wob-verzoek dat u heeft ingediend via de ‘Wob-knop’ ontvangen.   Het indienen van verzoeken op grond va...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?