Gemeente Bergeijk

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Bergeijk door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 5 juni jl. hebben wij u in de gelegenheid gesteld om uw Wob-verzoek d.d. 2 juni 2020 aan te vullen. Wij hebben u hie...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?