Gemeente Bergeijk

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Op 5 juni jl. hebben wij u in de gelegenheid gesteld om uw Wob-verzoek d.d. 2 juni 2020 aan te vullen. Wij hebben u hie...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?