Gemeente Bergen NH

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u per e-mail een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Bergen niet mog...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?