Gemeente Bergen op Zoom

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Bergen op Zoom door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Sloopvergunning
Een follow-up bericht werd verstuurd aan Gemeente Bergen op Zoom door Jamilla op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Wettelijk gezien hoor ik binnen vier weken een reactie te hebben gekregen maar uiterlijk binnen zes weken. Ik heb nog niets vernomen. Ik hoop zo sp...
Geachte mevrouw Hamming, Wij hebben op 2 juni 2020 per e-mail uw Wob-verzoek ontvangen. Aangezien het college de elektronische weg heeft afgesloten...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?