Gemeente Bernheze

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Bernheze aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste heer of mevrouw, Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw mail op 1 november 2022. Wij hebben uw mail geregistreerd als een nieuwe zaak met...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Bernheze aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste afzender,   Wij hebben uw e-mail goed ontvangen en nemen deze zo snel mogelijk in behandeling.   Heeft u vragen, dan kunt u contact opne...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?