Gemeente Beuningen

Een overheidsinstantie

1 vraag
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Beuningen aan Liset Hamming op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 ontvingen wij van u een Wob-verzoek. U verzoekt om openbaarmaking van documenten en informatie in het kader d...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?