Gemeente Beuningen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Beuningen aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, We hebben uw bericht ontvangen. Uw e-mail heeft registratienummer IN22.04248  gekregen. U krijgt een reactie per e-mail. Wilt u...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Beuningen aan Liset Hamming op .

In afwachting van verduidelijking.

Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 ontvingen wij van u een Wob-verzoek. U verzoekt om openbaarmaking van documenten en informatie in het kader d...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?