Gemeente Beverwijk

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON
Antwoord van Gemeente Beverwijk aan B.A. van den Heuvel op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Met vriendelijke groet, Gemeente Beverwijk
Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Aambeek op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk, Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag ligge...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (h...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?