Gemeente Beverwijk

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Openbaarheid van bestuur won verzoek inzake opvragen WON
Antwoord van Gemeente Beverwijk aan B.A. van den Heuvel op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Met vriendelijke groet, Gemeente Beverwijk
Wob-verzoek Kernboodschap commissiedebat Tata Steel IJmond gemeenten
Verzoek verzonden aan Gemeente Beverwijk door Aambeek op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geacht College van B&W van de gemeente Beverwijk, Middels dit schrijven verzoek ik u op grond van de Wob om alle documenten welke ten grondslag ligge...
Geachte mevrouw Hamming, Op 2 juni 2020 heeft u per e-mail een verzoek bij ons ingediend op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (h...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?