Gemeente Bladel

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Bladel door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte mevrouw Hamming, Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bladel stel ik u ervan op de hoogte dat wij uw wob-verzoek nie...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?