Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Vooronderzoek voorkeurslokatie brandweer Driebruggen
Verzoek verzonden aan Gemeente Bodegraven-Reeuwijk door E.A. Zwanenburg op .

In afwachting van een antwoord.

Geachte Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Graag alle info inzake vooronderzoek voorkeurslokatie Brandweer Driebruggen, dus ook notulen/noties overleg omw...
Geachte mevrouw Bac,   Hierbij ontvangt u de stukken van het WOB verzoek.   Met vriendelijke groet,   Adviseur Wegbeheer H.Sollie Gemee...
Geachte mevrouw Hamming, Hierbij zenden wij ons besluit met bijlagen op uw Wob-verzoek. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwi...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?