Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Een overheidsinstantie

8 Woo-verzoeken
Geachte heer, mevrouw, Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 23 mei 2023 van uw bericht van 21 mei 2023 over WOO Verzoek ingediend op 21 mei 2023,...
Geachte mevrouw Van Kalkeren, Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 1 november 2022 delen wij u mede dat uw verzoek is aangemerkt als een verzoek om inf...
Vooronderzoek voorkeurslokatie brandweer Driebruggen
Antwoord van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan E.A. Zwanenburg op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste, Uw Woo-verzoek is afgehandeld. Het verzoek, besluit, de bijlages zijn nu gepubliceerd op onze website: https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl...
Geachte mevrouw Bac,   Hierbij ontvangt u de stukken van het WOB verzoek.   Met vriendelijke groet,   Adviseur Wegbeheer H.Sollie Gemee...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?