Gemeente Borger-Odoorn

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste mevrouw van Kalkeren U heeft ons de vraag gesteld of wij naast de regels van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV), nog aanvullende reg...
Beste mevrouw Hamming,   In de brief buiten behandeling stellen Wob-verzoek, zoals die is verzonden als bijlage in onderstaande mail van 2 juli 20...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?