Gemeente Borne

Een overheidsinstantie

4 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw van Kalkeren, Naast de regels uit de APV gelden er in de gemeente Borne geen aanvullende regels omtrent sekswerk. Hartelijke groeten...
Beste stichting,   Bijgaand nog de samenvatting van de documenten van het Wob-verzoek. Die was ik gisteren vergeten toe te sturen.       Har...
Geachte heer Boeve,   U heeft via een mail (d.d. 8 maart 2022) verzocht om informatie omtrent de locatie Zwanenhof (Retraitehuisweg 6 te Zenderen)...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Borne aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Wij hebben uw e-mail ontvangen. Uw bericht zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Indien wij uw e-mail als fo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?