Gemeente Borne

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Beste stichting,   Bijgaand nog de samenvatting van de documenten van het Wob-verzoek. Die was ik gisteren vergeten toe te sturen.       Har...
Geachte heer Boeve,   U heeft via een mail (d.d. 8 maart 2022) verzocht om informatie omtrent de locatie Zwanenhof (Retraitehuisweg 6 te Zenderen)...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Borne aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw, Wij hebben uw e-mail ontvangen. Uw bericht zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden. Indien wij uw e-mail als fo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?