Gemeente Borsele

Een overheidsinstantie

1 vraag
‎ Mevrouw L. Haming * Z008F6C878B * Uw kenmerk : ‎ Zaaknummer : Z20.008168 Uw brief van : ‎ 2 juni 2020 Documentnummer : D20.497632 Behandel...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?