Gemeente Borsele

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Borsele door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
‎ Mevrouw L. Haming * Z008F6C878B * Uw kenmerk : ‎ Zaaknummer : Z20.008168 Uw brief van : ‎ 2 juni 2020 Documentnummer : D20.497632 Behandel...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?