Gemeente Breda

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Breda door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Beste Wilgo Pique, Bedankt voor uw bericht aan de Gemeente Breda. Veel gemeentelijke informatie staat op de website van de Gemeente Breda. De info...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Breda aan Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

Geachte mevrouw Hamming, Bijgaand treft u de derde bijlage bij het besluit op uw wob-verzoek aan. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?