Gemeente Buren

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,                    U hebt een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.   In de gemeente Buren i...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?