Gemeente Castricum

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Castricum door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
  Geachte mevrouw Hamming,   Per e-mail van 2 juni heeft u een verzoek gedaan op grond van de Wob. Het is bij de gemeente Castricum niet mogelij...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?