Gemeente Coevorden

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming, Op dinsdag 2 juni 2020 hebben wij uw Wob-verzoek ontvangen inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten. In de bijl...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?