Gemeente Cranendonck

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Cranendonck door Sinsia van Kalkeren op .

Vertraagd (of verdaagd).

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
plaatsing Vodafone antennemast Hugten 2-4
Antwoord van Gemeente Cranendonck aan Tiny van der Zanden op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste heer/mevrouw Van der Zanden, U heeft een Wob-(inmiddels Wet Open Overheid (Woo)-)verzoek ingediend m.b.t.: 'de plaatsing van deze antennemast va...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Cranendonck aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer / mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.   Met vriendel...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?