Gemeente Cranendonck

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Cranendonck door Sinsia van Kalkeren op .

Succesvol.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
plaatsing Vodafone antennemast Hugten 2-4
Antwoord van Gemeente Cranendonck aan Tiny van der Zanden op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Beste heer/mevrouw Van der Zanden, U heeft een Wob-(inmiddels Wet Open Overheid (Woo)-)verzoek ingediend m.b.t.: 'de plaatsing van deze antennemast va...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente Cranendonck aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer / mevrouw,   Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en zullen deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.   Met vriendel...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?