Gemeente Culemborg

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste afzender, In verband met mijn afwezigheid kan ik mijn mail niet lezen. Voor de volgende vragen kunt u contact opnemen met 1. BAGĀ  [mailadre...
Geachte mevrouw, U hebt bij de gemeente Culemborg een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Ik heb besloten om de volgende i...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?