Gemeente Dalfsen

Een overheidsinstantie

1 vraag
Mevrouw L. Hamming Via WOB-knop Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Doorkiesnummer: H. van Scheepen (0529) 48 83 88 Onderwerp:...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?