Gemeente Dalfsen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Dalfsen door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Mevrouw L. Hamming Via WOB-knop Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Doorkiesnummer: H. van Scheepen (0529) 48 83 88 Onderwerp:...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?