Gemeente Dantumadiel

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente Dantumadiel aan Sinsia van Kalkeren op .

In afwachting om gelabeld te worden.

  Geachte mevrouw Van Kalkeren, Bij e-mail van 3 november 2022 hebben wij u laten weten dat wij uw Woo-verzoek aan de gemeente Dantumadiel hebben...
Geachte heer/mevrouw,   U hebt aan ons via de e-mail een verzoek om informatie gestuurd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Bij de geme...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?