Gemeente Dantumadiel

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte heer/mevrouw,   U hebt aan ons via de e-mail een verzoek om informatie gestuurd op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Bij de geme...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?