Gemeente De Bilt

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Herhaling WOB verzoek afgelopen februari
Verzoek aan Gemeente De Bilt door wim kapteyn. Aantekening door wim kapteyn op .

Gedeeltelijk succesvol.

Ik heb slechts een deel van de stukken ontvangen. Terwijl het verzoek niets aan duidelijkheid te wensen overliet!
Hessing gebouw/brandveiligheid/bestemmingsplan/bewoners
Antwoord van Gemeente De Bilt aan david op .

In afwachting om gelabeld te worden.

Geachte David, Bijgaand treft u ons besluit op uw Wob-verzoek van 1 december jl., alsmede de naar aanleiding daarvan geopenbaarde documenten. Ik ver...
Beste mevrouw, meneer,   We hebben uw e-mail ontvangen. Dit is een automatische bevestiging.   Met vriendelijke groet,   Klantenservice g...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?