Gemeente De Fryske Marren

Een overheidsinstantie

6 Woo-verzoeken
Vertrouwenspersoon
Antwoord van Gemeente De Fryske Marren aan H.Kok op .

Afgewezen

[1]Gemeente De Fryske Marren Geachte heer Kok - van Suchtelen van de Haare, Via de mail hebben wij uw onderstaand verzoek op grond van de Wet open...
[1]Gemeente De Fryske Marren Beste mevrouw Hamming,   In de bijlage vindt u het besluit op uw Wob-verzoek betreffende de geheimhoudingsprocedure...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?