Gemeente De Ronde Venen

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Beste Sinsia, Naar aanleiding van onderstaande email kan ik berichten dat er naast de regels uit de APV in de gemeente De Ronde Venen geen aanvullende...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Antwoord van Gemeente De Ronde Venen aan Liset Hamming op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Beste, Uw email is ontvangen. Met vriendelijke groet, Autoresponder Tester Team I&A Gemeente De Ronde Venen E  mailto:[mailadres] T 0297 29 1658 D...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?