Gemeente De Wolden

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Antwoord van Gemeente De Wolden aan Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.   Met vriendelijke groet,...
Oktoberfest Alteveer
Antwoord van Gemeente De Wolden aan H.Willems op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer/mevrouw,   Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.   Met vriendelijke groet,...
Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten
Verzoek aan Gemeente De Wolden door Liset Hamming. Aantekening door Liset Hamming op .

Gedeeltelijk succesvol.

[Op 10 juli 2020 ontving ik dit bericht per e-mail van de gemeente De Wolden. Neem contact op met gemeentegeheimen@lisethamming.nl, via https://forms.g...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?