Gemeente Delft

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Beste heer Lucas,   In de bijlage een ondertekende brief.     Vriendelijke groet, Angelique Hulspas Projectsecretaris/secretariële onderst...
Geachte mevrouw Hamming, Zie bijgaande brief, Met vriendelijke groet,   G.J. (Greetje) Born-van den Berg, directiesecretaris   gemeente D...
Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019
Verzoek verzonden aan Gemeente Delft door Tim Staal op .

Via de post afgerond.

Geachte Gemeente Delft, Geacht College, geachte heer/mevrouw, Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform I...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?