Gemeente Den Helder

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte heer/mevrouw Van Kalkeren,   In het kader van uw verzoek van 1 november 2022 vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief. Kortheidshalve...
Geachte mevrouw Hamming,   In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aand...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?