Gemeente Den Helder

Een overheidsinstantie

1 vraag
Geachte mevrouw Hamming,   In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aand...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?