Gemeente Den Helder

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Den Helder door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswer...
Geachte heer/mevrouw Van Kalkeren,   In het kader van uw verzoek van 1 november 2022 vragen wij uw aandacht voor bijgevoegde brief. Kortheidshalve...
Geachte mevrouw Hamming,   In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aand...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?