Gemeente Deventer

Een overheidsinstantie

3 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Deventer door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand onze reactie met bijlagen op uw Wob-verzoek. Gemakshalve verwijs ik u naar de bijlagen.   Met vriendelijke...
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Uw bericht zal, ter behandeling, worden door gestuurd naar een specif...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?