Gemeente Deventer

Een overheidsinstantie

2 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Bijgaand onze reactie met bijlagen op uw Wob-verzoek. Gemakshalve verwijs ik u naar de bijlagen.   Met vriendelijke...
Geachte heer/mevrouw,   Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Uw bericht zal, ter behandeling, worden door gestuurd naar een specif...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?