Gemeente Doetinchem

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?
Verzoek verzonden aan Gemeente Doetinchem door Sinsia van Kalkeren op .

Termijn ruimschoots verstreken.

Geachte heer, mevrouw, Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van...
Geachte heer Langeveld, Aangezien er geen contactadres van de RES-regio Achterhoek is verzoeken wij via u, als bestuurlijk trekker hiervan, zo spoedi...
Namens Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik, verzoeken ik u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar...
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken: • Initiatieven, besprekingen en...
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken: • Alle informatie die beschikbaa...
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend inzake de geheimhoud...
Geachte heer Staal,   Met uw emailbericht van 28 februari 2020 vraagt u, onder verwijzing naar het gestelde in de Wet openbaarheid van bestuur (Wo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?