Gemeente Doetinchem

Een overheidsinstantie

7 Woo-verzoeken
Geachte mevrouw Hamming,   Op 2 juni jl. heeft u een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingediend inzake de geheimhoud...
Geachte heer Staal,   Met uw emailbericht van 28 februari 2020 vraagt u, onder verwijzing naar het gestelde in de Wet openbaarheid van bestuur (Wo...

Alleen Wob- en Woo-verzoeken verstuurd via de Woo-Knop zijn zichtbaar ?